Oficina española de Patentes y Marcas. Sede Electrónica

Compromisos e Cartas de servizo

 

Na súa aposta por lograr a satisfacción dos seus clientes, a OEPM fai públicos os seus Compromisos e Cartas de Servizo.

 

Cartas de servizo

 

As Cartas de Servizo, reguladas por Real Decreto 1259/1999, do 16 de xullo, intégranse dentro dos programas de Xestión de calidade da Administración Xeral do Estado impulsados polo Ministerio de Administracións Públicas para fomentar a calidade dos servizos públicos.

Son documentos a través dos cales as organizacións da Administración Xeral do Estado infórmanlles publicamente aos cidadáns dos servizos que xestionan, fixando os compromisos de calidade e indicadores para medir o seu cumprimento.

 

Descargas