Oficina española de Patentes y Marcas. Sede Electrónica

Presentación do formulario para outros trámites

Esta presentación non se deberá utilizar para aqueles trámites para os que haxa un procedemento específico na oficina virtual. No caso de realizarse, o trámite poderá non ter efecto ou non ser considerado válido.

 

No apartado Anexar Formulario do Trámite debe anexar o formulario completado. Ver formularios.

 

A presentación electrónica destes formularios implica unha redución de taxa.

Presentación

Para a presentación do Formulario para Outros trámites, é necesario levar a cabo estes pasos:

 

 1. Completar os datos do formulario xenérico, no que se debe seleccionar o tipo de trámite específico que se quere realizar.
 2. Anexar o formulario específico completado previamente.
 3. Anexar todos os documentos requiridos para cada procedemento específico.
 4. Asinar con certificado dixital

 

Requisitos técnicos

 1. Para acceder aos servizos facilitados polo Rexistro Telemático da Oficina Española de Patentes e Marcas, os interesados deberán estar en posesión do DNI electrónico, Certificado emitido pola FNMT ou outro certificado que cumpra coa recomendación UIT X.509.V3 (ISO/IEC 9594-8 de 1997 ou posterior) emitidos por un Provedor de Servizos de Certificación que permita a sinatura electrónica avanzada e que sexa recoñecido pola Administración Pública (faga clic aquí para consultar os provedores con certificados recoñecidos pola plataforma @firma).
 2. Permitir a instalación do Applet de Sinatura dende a aplicación para poder asinar. O applet de sinatura utiliza recursos das unidades de sistema para instalar as súas librarías, polo que é necesario dispoñer de permisos de administrador no seu PC.Achégase o manual de instalación do Applet
 3. Ter instalado o Acrobat Reader versión 6.0 ou superior.
 4. Disponer del Navegador Internet Explorer versión 11, o Mozilla Firefox versión 37 o 40
 5. La versión de Java, debe estar actualizada. (Importante que sea de 32bit y compatible con el navegador que utilice para realizar el trámite)
 6. Versión de SO Comprobados: Mac OS, Windows 7, Windows 10, “Windows 8, Y Windows 8.1 solo si dispones del TLS 1.2 y es compatible con java” los mismos pueden ser 32 o 64 bits Respectivamente (Recuerde siempre que el navegador y Java que se instale sea de 32 bit).
 7. El General pueden Utilizar SO que sean compatibles con los certificados de seguridad, TLS1.2, y que acepten el Applet de firma de java de 32bit.
 8. Los Documentos anexados al trámite no pueden exceder los 2Mb por archivo, hasta un máximo de 10MB por trámite.
 9. Configuración del Navegador Internet Explorer y Java para Ordenadores con Windows 7 y 10.
 10. Instalación y Configuración del Navegador Firefox v40 y Java para Ordenadores Mac.

Procedementos

Para cubrir a aplicación que permite a presentación do Formulario para Outros trámites na Oficina Española de Patentes e Marcas, débense seguir os seguintes pasos:

 

Abra o navegador Internet Explorer versión 6 e 7, 8 ou 9

 

 1. Acceder á páxina presentación do Formulario para Outros trámites. Pódese acceder dende a oficina virtual da OEPM.
 2. Só poden ter acceso os usuarios identificados con DNI electrónico, Certificado da FNMT ou outro certificado que cumpra coa recomendación UIT X.509.V3 (ISO/IEC 9594-8 de 1997 ou posterior) emitido por un Provedor de Servizos de Certificación. (Ver alínea anterior requisitos técnicos).
 3. Completamos todos os datos do formulario que aparece en pantalla, tendo en conta que os que teñen un asterisco son obrigatorios. Así e todo, recoméndase indicar todos os datos solicitados.
 4. Seleccionar a modalidade que se quere utilizar do primeiro despregable: Marcas/Deseños/Outras Solicitudes.
 5. Seleccionar o tipo de trámite específico que se quere realizar do segundo despregable: Tipoloxía Marcas/Deseños/Outras Solicitudes.
 6. Achegar o formulario específico en formato doc, tiff, pdf ou jpg. Os formularios están na parte de Formularios da páxina web da OEPM www.oepm.es. Non será necesario asinalos. Dispoñemos do botón achegar ficheiro para anexar.
 7. Anexar os documentos orixinais escaneados correspondentes ao procedemento específico, así como certificados e calquera outro medio contrastable en formato doc, tiff, pdf, jpg ou xsig.
 8. Para os formatos tiff só se admiten os seguintes tipos de compresión: compresión como paquete de bits, tiff sen compresión e tiff de fax CCITT grupo 3 e CCITT grupo 4.
 9. Os ficheiros anexados (Solicitude + Documentación anexa) non deben superar os 10 Mbytes.
 10. Mediante o botón corrixir, podemos editar o formulario e cambiar os datos que creamos convenientes. Non esquecer neste caso volver anexar os documentos, xa que non se manteñen en modo edición.
 11. A través de Ver Solicitude, observaremos os campos que completamos de forma resaltada, así como unha identificación dos documentos anexados. Este documento en formato XML é o que se vai asinar. Nel obsérvanse todos os datos que completamos e, no caso de anexar documentos, estes aparecen referenciados co seu Hash. O Hash é unha función que previamente se aplicou a cada un dos anexos e que se converten nun código que os identifica de xeito único.
 12. Neste momento procederase a realizar a Sinatura Electrónica da solicitude que se vai enviar. A primeira vez que remitamos unha solicitude é necesario descargar o applet de sinatura. Ver Axuda ao Usuario instalación applet de Sinatura.
 13. Unha vez que dispoñemos da versión revisada da solicitude, hai que premer no botón ASINAR, e aparecerá unha ventá na que nos permiten elixir o Certificado co que queremos asinar.
 14. Indícaselle un segundo aviso que lle informa do hash co que se vai asinar. Debe pulsar en Aceptar.
 15. Amósase unha pantalla co resumo do rexistro e a opción de obter o xustificante. Recoméndase imprimir este xustificante, xa que é a proba de que se rexistrou correctamente a solicitude.
 16. O xustificante é unha copia da solicitude con todos os campos e cun selo que indica o n.º de rexistro e a data de entrega.
 17. Tamén existe a posibilidade da Consulta de rexistro, onde mediante o mesmo Certificado Dixital permítese descargar o xustificante e a documentación anexada.
 18. No PDF do xustificante obsérvanse indicacións relativas a que o Certificado do asinante non se puido comprobar, como Identidade de Asinante descoñecida e Hai polo menos unha sinatura que presenta problemas; con isto indícase que Acrobat non se puido conectar coa Autoridade Certificación Raíz. Non afecta á presentación do formulario.

Asistencia técnica

Asistencia relativa á presentación do formulario para Outros trámites

 

Descargas