Oficina española de Patentes y Marcas. Sede Electrónica

Modificación art. 33 lei de marcas

Descrición do trámite Pago previo Certificado electrónico CL@VE Formulario
Solicitude de modificación de Marcas e Nomes Comerciais rexistrados (artigo 33 da Lei de marcas) Máis información Pago realizado Certificado Electrónico