Oficina española de Patentes y Marcas. Sede Electrónica

Restauración dos dereitos

Descrición do trámite Pago previo Certificado electrónico CL@VE Formulario
Solicitude de restauración dos dereitos sobre marcas e nomes comerciais máis información Pago realizado Clave
Revogación poder do representante máis información Sen pago
Dispensa de representación máis información Sen pago